POH GGZ

De POH GGZ

Met een POH GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten. U kunt over het algemeen snel en in uw eigen huisartsenpraktijk in contact komen met de POH GGZ.

Door de kennis van en ervaring op het terrein van psychische en (psycho)sociale klachten kan de POH GGZ met u een goede inventarisatie van uw klachten en problemen maken. Er wordt met u gesproken over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden. 

Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts of POH GGZ zelf, of verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling. Zoals b.v. het maatschappelijk werk, de wijk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling.

De POH GGZ kan  helpen door:

  • het verhelderen van problemen;
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
  • (in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
  • nazorg na behandeling in de GGZ.   

Hoe komt een afspraak bij de POH GGZ tot stand? 

U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH GGZ gepland. 

Na het eerste gesprek zal de POH GGZ u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject.

De praktijkondersteuner GGZ, Annemarie van den Broek,  heeft op woensdag en donderdag van 08.10 - 15.30 uur

Huisartsenpraktijk De Jong Veenendaal

 

Dit is de website van Huisartsenpraktijk de Jong te Veenendaal.
Op deze site vindt u informatie over onze praktijk, wordt u via het praktijknieuws op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en bestaat er de mogelijkheid om via de mail herhaalrecepten aan te vragen.
Klik hieronder of hiernaast op de links om u verder op weg te helpen.

Bij praktijkinformatie vindt u de adresgegevens en informatie over de spreekuren, het maken van afspraken en het herhalen van recepten. Verder kunt u hier de praktijkfolder downloaden.

Bij praktijknieuws houden wij u op de hoogte van allerlei (leuke) wetenswaardigheden, van onze afwezigheid door vakanties of nascholingen, maar ook over veranderingen in de praktijkvoering.

  

 

Onze telefonische bereikbaarheid in de middag wordt uitgebreid, zie bij  'Praktijkinformatie'.

 

 

RECEPTEN BESTELT U VANAF NU NIET MEER VIA DE APARTE RECEPTENLIJN MAAR VIA HET HOOFDNUMMER 0318543304 KEUZE 2

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Verwijzing kan voor u financiële gevolgen hebben:

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de ziektekosten. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico, in 2016 is dat 385 euro ( zie www.rijksoverheid.nl , ga naar onderwerp en type in zorgverzekering). Een bezoek bij de huisarts valt buiten het eigen risico.Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis of de instantie waar u heen wordt verwezen moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Dit is afhankelijk van uw zorgpolis. U bent zelf verantwoordelijk om dit te controleren.

Praktijkvoorbeeld: U gaat naar de huisarts om een moedervlek te laten verwijderen; het weghalen door de huisarts kost u niets, maar als de huisarts de moedervlek ter beoordeling naar de patholoog anatoom stuurt, gaan de kosten van deze specialist af van uw eigen risico.

 

  

Bezige Bij

 

Dit is ons logo: de werkster. De bij die door SAMEN te werken het volk in stand houdt.

 

 

Lees meer: Bezige Bij

Wij maken gebruik van cookies om de website goed weer te geven. ..

Ik accepteer de cookies op deze website.
Huisartsenpraktijk De Jong