Klachten:

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt.
Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk.
Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris verteld, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website:  www.skge.nl De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op  telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling  door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u  in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl

Wij maken gebruik van cookies om de website goed weer te geven. ..

Ik accepteer de cookies op deze website.
Huisartsenpraktijk De Jong