POH-GGZ

De POH GGZ

Met een POH GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten. U kunt over het algemeen snel en in uw eigen huisartsenpraktijk in contact komen met de POH GGZ.

Door de kennis van en ervaring op het terrein van psychische en (psycho)sociale klachten kan de POH GGZ met u een goede inventarisatie van uw klachten en problemen maken. Er wordt met u gesproken over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden. 

Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts of POH GGZ zelf, of verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling. Zoals b.v. het maatschappelijk werk, de wijk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling.

De POH GGZ kan  helpen door:

  • het verhelderen van problemen;
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
  • (in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
  • nazorg na behandeling in de GGZ.   

Hoe komt een afspraak bij de POH GGZ tot stand? 

U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH GGZ gepland. 

Na het eerste gesprek zal de POH GGZ u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject.

De praktijkondersteuner GGZ, Annemarie van den Broek,  heeft op woensdag en donderdag van 08.10 - 15.30 uur

Sinds 1 januari 2018 heeft is bij ons Ans Majoor als stagiair POH-GGZ werkzaam.

Wij maken gebruik van cookies om de website goed weer te geven. ..

Ik accepteer de cookies op deze website.
Huisartsenpraktijk De Jong