Wie zijn wij?

                                    

 Bart de Jong , huisarts en praktijkhouder              Judy van den Hazel, huisarts                   

> lees hier verder

ASSISTENTES

         

 Anneke Pol                                Adi van der Maten                     Marja van Laar

 

PRAKTIJKONDERSTEUNERS

          
Frida Auckel                                Ria Spies                                    Annemarie van den Broek

Interieurverzorgster

Jacoline Hendriksen

 

Huisartsen:

 
Dokter Bart De Jong is de praktijkhouder. Hij houdt in de regel spreekuur op maandag, donderdag en vrijdag. En avondspreekuur op woensdagavond.
Dokter Judy van den Hazel is waarnemer en houdt spreekuur op dinsdag en woensdag.

Tijdens vakanties en nascholingsdagen nemen de artsen voor elkaar waar, zodat de praktijk het gehele jaar geopend is.
U mag tijdens het maken van een afspraak uw voorkeur over gewenste arts aangeven en indien mogelijk wordt hier rekening mee gehouden. Houdt u er wel rekening mee dat dit kan betekenen dat u langer moet wachten voordat u op het spreekuur terecht kunt. Bij spoedgevallen bent u afhankelijk van de arts die dienst heeft.

Assistentes:
De assistentes, Adi van der Maten ,Anneke Pol en Marja van Laar zorgen voor een goede organisatie van de praktijk. 
De assistente heeft een opleiding tot doktersassistente gevolgd, waarbij zij ook geschoold is in het geven van adviezen en verrichten van medische handelingen. Zij volgt regelmatig nascholingen.
Belangrijk is te vermelden dat ook de assistente gehouden is aan het beroepsgeheim.
Zij zal u enkele vragen stellen om te bepalen welke actie er moet worden ondernomen (=triage).
Huisarts en assistente werken nauw samen en hebben regelmatig overleg. 

Bij de assistente kunt u terecht voor:

 • meten van de bloeddruk, en van de 24-uurs bloeddruk
 • uitstrijkjes n.a.v. het bevolkingsonderzoek
 • oren uitspuiten
 • meten van glucose (suiker)
 • meten van Hb (i.v.m. bloedarmoede)
 • meten van de CRP (soort bezinking, te prikken bij verdenking bacteriële infecties)
 • urineonderzoek
 • verwijderen van hechtingen
 • aanstippen van wratten
 • hoortest
 • zwangerschapstest
 • injecties
 • prikpil 
 • EHBO- en wondverzorging
 • Hartfilmpje (ECG)
 • Afnemen van geheugentest bij verdenking dementie.

Praktijkondersteuning:

Een groeiend aantal chronische patiënten, zoals patiënten met astma/ COPD-, hart- en vaatziekten en diabetes mellitus (suikerziekte), wordt in de huisartsenpraktijk behandeld en begeleid. Om de kwaliteit van zorg aan deze patiënten te verbeteren en de werklast van de huisarts te verminderen, worden praktijkondersteuners ingezet.
De praktijkondersteuners werken volgens opgestelde protocollen. Dit alles in samenwerking met de huisartsen en de assistentes van de praktijk. Praktijkondersteuners zijn HBO opgeleide professionals die een eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid hebben voor de door hun uitgevoerde delen van de huisartsgeneeskundige zorg.

Frida Auckel en Ria Spies verlenen in deze praktijk aanvullende zorg voor patiënten met een chronische ziekte.
Zij zijn gespecialiseerd in  bepaalde ziektes waarvoor zij een spreekuur voeren, namelijk:

Ria Spies: praktijkondersteuner voor Diabetes Mellitus, hart- en vaatziekten. 
Frida Auckel: praktijkondersteuner voor astma/COPD, hart- en vaatziekten en Diabetes Mellitus.

Annemarie van den Broek is onze praktijkondersteuner GGZ. Zij heeft gesprekken met patiënten die bijvoorbeeld burn-out of depressief zijn. U kunt een afspraak bij haar maken via de doktersassistente. Zie ook onder: Mededelingen.

Daarnaast legt de praktijkondersteuner huisbezoeken af bij ouderen als de huisarts denkt dat er vragen of problemen zijn die op het terrein van de praktijkondersteuner liggen.

Ook legt zij op indicatie van de huisarts huisbezoeken af bij patiënten na ontslag uit het ziekenhuis.
Zij hebben wekelijks overleg met de huisarts over de uitgevoerde zorg.

Taken praktijkondersteuner:

 • houdt spreekuur voor mensen met bovengenoemde chronische ziektes
 • geeft gezondheidsvoorlichting -begeleiding
 • geeft  medicatie-instructie en adviezen over medicijngebruik
 • voert onderzoeken uit die van belang zijn voor het vaststellen van de diagnose of het effect van de behandeling
 • legt huisbezoeken  af bij patiënten die niet in staat zijn om naar de praktijkondersteuner te komen
 • legt huisbezoeken af bij ouderen indien de huisarts denkt dat er vragen of problemen zijn die op het terrein van de praktijkondersteuner liggen
 • legt op indicatie van de huisarts huisbezoeken af bij patiënten na ontslag uit het ziekenhuis 
 • verwijst zo nodig patiënten naar de thuiszorg, fysiotherapie, diëtist of andere disciplines
 

Wij maken gebruik van cookies om de website goed weer te geven. ..

Ik accepteer de cookies op deze website.
Huisartsenpraktijk De Jong